Disclaimer & privacy statement 

1. Mitula Group en privacy

Bij Kleding.nl , een bedrijf dat behoort tot Mitula Group, zijn wij ons bewust van het belang van uw persoonlijke gegevens. Daarom zetten wij ons bij Mitula Group in voor de naleving van de privacy en de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Wij hebben een duidelijk en eenvoudig beleid opgesteld dat gemakkelijk uitlegt welke gegevens wij verwerken, hoe wij dat doen en wie dat doet. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. In het bijzonder die maatregelen die ons in staat stellen het verlies, de vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen die door Mitula Group zijn opgeslagen, verzonden of verwerkt.

In dit beleid wordt uitgelegd voor welke doeleinden uw gegevens zijn verzameld en worden verwerkt door de gerelateerde websites of apps van Mitula Group. Lees dit privacybeleid aandachtig door. Op deze manier heeft u het beheer over uw persoonlijke gegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Hier kan u vinden wie er verantwoordelijk is voor de beslissing hoe en met welk doel uw gegevens worden verwerkt. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) via dpo@mitulagroup.com.

3. Verwerking uitgevoerd door Mitula Group

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van Kleding.

Mitula Group zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken zoals uitgelegd in dit beleid en als u deze gegevens vrijwillig heeft afgestaan.

3.1. Voor welke doeleinden zullen wij uw gegevens verwerken?

Hieronder leggen wij uit hoe wij de gegevens gebruiken, afhankelijk van het type gebruiker of gevraagde dienst. Mitula Group verzamelt gegevens van:

3.1.1. Bezoekers van de website of de app

Wanneer u onze website of aanverwante app bezoekt, verzamelen wij standaard loginformatie. Via cookies verzamelen wij gegevens over uw online gedrag, op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven, hetzij door verder te browsen, hetzij door het gebruik van cookies expliciet te accepteren. Wij gebruiken deze gegevens om de browse-ervaring voor gebruikers te analyseren en te verbeteren, en om u advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw interesses of browse-voorkeuren, afhankelijk hoe u uw browser hebt geconfigureerd. Hier kunt u ons cookiebeleid lezen.

3.1.2. Geregistreerde gebruikers

Wanneer u zich aanmeldt voor een website of app van Mitula Group, vragen wij u maximum om:

 • een geldig e-mailadres
 • een wachtwoord
 • een gebruikersnaam.

Het is niet mogelijk om een account aan te maken zonder de minimale verplichte informatie die zal worden aangegeven op elk registratieformulier.

In sommige gevallen kunnen wij u om aanvullende informatie vragen, zoals uw achternaam, geslacht of geboortedatum, teneinde onze producten en diensten te verbeteren en teneinde u meer gepersonaliseerde producten of diensten aan te bieden. Deze informatie is niet nodig voor uw registratie. Meer informatie over het gebruik van deze gegevens vindt u in de specifieke hoofdstukken van dit beleid. Wij behandelen uw gegevens op basis van uw toestemming en u hebt toegang tot extra hulpprogramma's, zoals het opslaan van uw favoriete zoekopdrachten of advertenties, het beheren van meldingen en notificatievoorkeuren of het selecteren van onder andere de taal of het land van uw keuze.

Op dit moment is hetzelfde gebruikersaccount geldig voor onze verschillende websites of apps en daarom machtigt u Kleding om uw accountgegevens te delen met andere bedrijven die behoren tot Mitula Group om de diensten te leveren die worden geleverd door elk van de websites of apps. We houden u op de hoogte wanneer nieuwe websites van Mitula Group zich bij dit initiatief aansluiten.

Als u door u te registreren hebt aangegeven dat u meldingen wenst te ontvangen, in hoofdstuk 3.1.4. leggen we u uit hoe we dit doen, of dat u communicatie van commerciële aard wenst te ontvangen, dan zullen wij dit doen in overeenstemming met ons beleid voor commerciële en promotionele communicatie. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van meldingen (opt-out) op het moment van registratie of door de instellingen van uw account te wijzigen op de website of in de app.

Wij zullen uw gegevens verwerken om uw account en voorkeuren te valideren en te beheren. De door u verstrekte informatie stelt ons in staat om gebruikersprofielen te genereren om u advertenties, producten of diensten van Mitula Group of onze partners op een gepersonaliseerde manier aan te bieden. In het volgende gedeelte vindt u hoe wij gebruikersprofielen ontwikkelen.

Indien u zich inschrijft via een sociaal netwerk, hebben wij enkel toegang tot de gegevens die u aan deze entiteiten hebt verstrekt en voor dezelfde doeleinden als wanneer u zich rechtstreeks bij ons had geregistreerd. Zonder de minimaal vereiste gegevens kunnen we geen gebruikersaccount aanmaken.

3.1.3. Gebruikersprofielen

Om deze profielen te ontwikkelen, gebruiken we cookies en soortgelijke technologie waarmee we informatie kunnen verzamelen over de zoekopdrachten die u heeft uitgevoerd, de advertenties of secties waarop u heeft geklikt, de nieuwste advertenties die u heeft bezocht of de advertenties die we u op onze websites hebben getoond. Met deze informatie kunnen we bijvoorbeeld vergelijkbare suggesties voor uw zoekopdrachten of bezochte advertenties weergeven of u gepersonaliseerde advertenties laten zien die gerelateerd zijn aan deze zoekopdrachten. We kunnen ook uw IP-adres opslaan om u commerciële communicatie met betrekking tot uw locatie te sturen.

3.1.4. Gebruikers die meldingen en nieuwtjes willen ontvangen

Wij zijn een zoekmachine, dus wanneer u zich abonneert op de meldingen en ons een geldig e-mailadres voor dit doel verstrekt, zullen we u, met het oog op die service, mededelingen sturen die voldoen aan de filters die u heeft opgegeven.

Als u ook heeft aangegeven dat u nieuws over de producten of diensten van Mitula Group of haar partners wilt ontvangen, zullen wij uw gegevens behandelen op basis van uw toestemming en in overeenstemming met ons beleid inzake commerciële en promotionele meldingen dat is verzameld in punt 9 van dit privacybeleid.

U kunt deze waarschuwingen op elk gewenst moment beheren of u afmelden met behulp van de link onderaan in elke email.

3.1.5. Gebruikers die contact met ons opnemen of informatie aanvragen

Wanneer u ons een e-mail of een verzoek om informatie (formulier) stuurt, hebben wij een geldig e-mailadres nodig om u te kunnen antwoorden of de gevraagde informatie te kunnen toesturen. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt alleen gebruiken met uw toestemming en om uw verzoek op te lossen of er enige actie aan te ontlenen. In het geval dat u ons ongevraagd persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens toestuurt die het doel waarvoor ze verzameld zijn te boven gaan, zal deze informatie uit onze bestanden verwijderd worden.

Als u wilt deelnemen aan een wervingsproces voor een job bij Mitula Group, bezoek dan onze corporate website www.mitulagroup.com.

3.1.6. Gebruikers die van de websites van de Mitula Group naar partnersites worden doorgeleid

In sommige gevallen zullen sommige bedrijven die deel uitmaken van Mitula Group verantwoordelijk zijn voor de gegevens die via de website van onze partners worden verzameld voor de gebruikers die via onze websites zijn doorgeleid. Onze partners zullen u informeren over de doeleinden van de verwerking. Als u vragen hebt of ons gebruik van uw gegevens wenst te beëindigen, neem dan contact met ons op via dpo@mitulagroup.com.

3.1.7. Gebruikers die commentaar plaatsen of chatten met andere gebruikers

Als geregistreerde gebruiker kunt u commentaar plaatsen bij nieuws of berichten die zijn toegevoegd aan onze blogs en in sommige apps kunt u chatten met andere gebruikers. Als u commentaar plaatst, houd er dan rekening mee dat uw gebruikersnaam en het commentaar op de website zullen worden gepost. Wij behouden ons het recht om uw commentaar of gesprek te verwijderen en uw account op te schorten als u niet voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • Maak geen opmerkingen die beledigend, lasterlijk, respectloos, onwettig, aanstootgevend of denigrerend zijn (of het nu gaat om een handicap, ras of etnische afstamming, geslacht, nationaliteit, godsdienst, seksuele geaardheid, aangeboren eigenschappen of om enige andere reden).
 • Plaats geen opmerkingen die iemand aanvallen of bedreigen, geweld bevorderen of de dreiging daarmee, de in internationale overeenkomsten en normen erkende grondrechten schenden, denigreren of bedreigen.
 • Plaats geen commentaar met commerciële, reclame- of illegale informatie.
 • Plaats geen commentaar waarvan de inhoud de regels van geheimhouding en vertrouwelijkheid van communicatie kan schenden, virussen of andere fysieke of elektronische componenten kan bevatten die de normale werking van de website kunnen beschadigen of verhinderen, of die, vanwege de specifieke kenmerken ervan, problemen kunnen veroorzaken bij de normale werking van de dienst.
 • Maak geen opmerkingen die persoonlijke informatie bevatten, zoals e-mail- of postadressen, telefoonnummers of identificatienummers.
 • Plaats geen commentaar waarbij u zich voordoet als personeel van een van de bedrijven van Mitula Group of als een andere gebruiker, met behulp van een vergelijkbare identificatie of andere methode of mechanisme.

3.1.8. Gebruikers die willen deelnemen aan een wedstrijd

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, kunnen wij de nodige persoonlijke gegevens verzamelen die zullen worden gebruikt in overeenstemming met de regels voor deelname aan de wedstrijd. Lees deze regels aandachtig door alvorens deel te nemen.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Mitula Group verwerkt uw gegevens:

 • zolang u uw account niet annuleert (geregistreerde gebruikers),
 • zolang u zich niet uitschrijft op abonnementen (gebruikers die meldingen of commerciële communicatie willen ontvangen),
 • zodra wij uw verzoek hebben opgelost (gebruikers die om informatie vragen),
 • zoals in elk afzonderlijk geval gerapporteerd (gebruikers die van andere websites worden doorgeleid, gebruikers die opmerkingen plaatsen of chatten en gebruikers die aan prijsvragen deelnemen).

5. Statistische verwerking

Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden, zodat wij rapporten kunnen opstellen, markttrends kunnen vaststellen of de dienstverlening kunnen verbeteren. De rapporten die wij genereren zullen enkel geaggregeerde gegevens bevatten op een manier waarbij het niet mogelijk is om de identiteit van de personen te kennen.

6. Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet gecommuniceerd of overgedragen aan derden, behalve om gebruikersregistratie op alle websites van de Mitula Group toe te staan, wettelijke verplichtingen na te komen, of op uw eigen verzoek.

In sommige gevallen maken wij gebruik van leveranciers die uw gegevens verwerken, maar zij zullen uw gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies.

We hebben bijvoorbeeld een provider nodig om de gegevens op te slaan. Als u zich op een van onze websites hebt geregistreerd en commentaar plaatst of andere verklaringen aflegt, begrijpt u dat deze openbaar zullen worden gemaakt en aan uw profiel zullen worden gekoppeld.

Als u bovendien de overdracht van uw gegevens aanvraagt, zullen wij deze doorgeven aan de ontvanger die u opgeeft.

7. Kwaliteit van de gegevens

Als gebruiker dient u ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of updates van de informatie die u ons verstrekt, om er zeker van te zijn dat deze actueel en in overeenstemming met de werkelijkheid zijn. U kunt dit doen in het gebruikersgedeelte van uw account. Mitula Group zal zich inspannen om de authenticiteit van dergelijke gegevens te verifiëren en behoudt zich, indien nodig en onverminderd het nemen van passende maatregelen, het recht voor om gebruikers die onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt niet te registreren of te verwijderen. Deze controle houdt in geen geval in dat Mitula Group de verantwoordelijkheid op zich neemt voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van een verkeerde interpretatie of onjuistheid van de verstrekte gegevens. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de gegevens.

8. Kinderen jonger dan 14 jaar

Bij Mitula Group behandelen wij geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 14 jaar en richten wij onze inhoud of informatie niet op hen. Als u jonger bent dan 14 jaar, geef ons dan geen persoonlijke informatie. Het is het beste om uw ouders te vragen u te helpen en ons zo nodig persoonlijke informatie te geven.

Om persoonlijke gegevens aan Mitula Group te verstrekken, garandeert u daarom dat u ouder bent dan 14 jaar en dat u volledig verantwoordelijk bent voor deze verklaring en voor de toegang tot en het correcte gebruik van de website of de app, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke recht, nationaal of internationaal, alsmede de beginselen van goede trouw, moraal en openbare orde, en met de verplichting om zorgvuldig alle aanvullende instructies op te volgen die, met betrekking tot dat gebruik en die toegang.

Mitula Group kan u op elk moment vragen om uw leeftijd te verifiëren aan de hand van een fotokopie van uw identiteitsbewijs. Indien u deze informatie niet binnen de door Mitula Group aangegeven termijn verstrekt, heeft Mitula Group het recht uw abonnement, gebruikersprofiel of enige verwerking van uw gegevens op te schorten of te beëindigen.

Misbruik of schending van deze voorwaarden, in het bijzonder van de voorwaarden die van toepassing zijn op minderjarigen, moeten onmiddellijk worden gemeld aan Mitula Group.

9. Beleid voor commerciële en promotionele communicatie

Wij willen niet dat iemand ongewenste e-mails ontvangt (spam).

Indien u akkoord gaat met het ontvangen van commerciële en promotionele communicatie, sturen wij u via e-mail of andere contactmethode informatie over producten of diensten, van ons of onze partners, en met betrekking tot de volgende sectoren: auto’s, onroerend goed, mode, textiel, werkgelegenheid, leningen, financiën, verzekeringen, computers, technologie, telecommunicatie, elektronica, videospelletjes, muziek, televisie, films, radio, communicatie, uitgeverij, kinderopvang, voeding, onderwijs, huis, gezondheid, farmaceutica, vrijetijdsbesteding, consumptiegoederen, persoonlijke verzorging, water, energie, vervoer, toerisme en speelgoed.

U kunt zich afmelden voor deze meldingen op het moment van registratie, in de instellingen van uw account in de app of op de website, of via de link die is opgenomen in elk van de mededelingen die u ontvangt.

10. Welke rechten heeft u?

Ten aanzien van het beheer van uw gegevens hebt u te allen tijde het recht om:

 • te weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en, indien nodig, er toegang toe te krijgen
 • uw persoonlijke gegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze niet nodig zijn voor de aangegeven doeleinden
 • te verzoeken dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt
 • uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere aanbieder van uw keuze (overdracht)
 • ten allen tijde bezwaar aan te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming 

Indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. U hoeft hiervoor alleen contact met ons op te nemen door middel van een schriftelijke mededeling aan het adres van Mitula Group zoals vermeld in onze juridische verklaring of via een e-mail aan dpo@mitulagroup.com.

Mitula Group kan om aanvullende documentatie vragen om uw identiteit te verifiëren. Als u uw abonnement op onze meldingen of commerciële berichten wilt annuleren en verder geen communicatie wilt ontvangen, kunt u dit eenvoudig doen door te klikken op de link aan het eind van elk ontvangen bericht of, indien u dit heeft, in uw gebruikersprofiel aangeven dat u deze communicatie niet langer wenst te ontvangen.

11. Koppelingen naar websites van derden

MITULA GROUP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid afgeleid uit ander privacybeleid of praktijken van websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze website of app en die niet rechtstreeks worden beheerd door een van de bedrijven die tot de Mitula Group behoren. Mitula Group aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de informatie op websites van derden of de gevolgen die uit dergelijke informatie kunnen voortvloeien.

Als een gebruiker constateert dat dergelijke koppelingen in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, dient hij/zij Mitula Group hiervan per e-mail op de hoogte te stellen via het volgende adres: privacy@fashiola.com.

12. Wijzigingen

Mitula Group behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met onze eigen criteria of ingegeven door een wetswijziging. Wij zullen gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen in dit privacybeleid voordat dergelijke wijzigingen worden aangebracht. Indien de gebruiker niet tevreden is met de wijzigingen, dient hij/zij deze website of app niet meer te gebruiken. Het gebruik van deze website of app na de wijzigingen impliceert de aanvaarding ervan door de gebruiker.

Om volledig transparant te zijn en toegang te krijgen tot de voorwaarden die u eerder aannam, kunt u eerdere versies van ons privacybeleid hier nakijken: 27/11/2017

Last change 23rd May 2018