Disclaimer & privacy statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoe functioneert de website?

Fashiola.be doet er alles aan deze website zo goed mogelijk te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Fashiola.be kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Fashiola.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

De informatie op deze website & informatie van derden

Fashiola.be redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Ondanks de zorg die Fashiola.be besteedt aan de correcte invoer van gegevens van kleding door derden en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolkomenheden voorkomen. Hierdoor kan Fashiola.be de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Fashiola.be kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze site. Gebruikers/bezoekers van Fashiola.be kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie en prijzen zoals deze op Fashiola.be vermeld zijn, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie. Wanneer u twijfelt aan de juistheid van gegevens met betrekking tot producten, vragen wij u contact met ons op te nemen zodat wij dit nader kunnen uitzoeken met de aanbieder van het product. Fashiola.be bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Fashiola.be niet geverifieerd, de verwijzingen betekenen niet dat Fashiola.be de op of via deze websites aangeboden producten of diensten tevens aanbeveelt. Fashiola.be geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op Fashiola.be wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

De persoonsgegevens

Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een Fashiola.be account aanmaken, worden in een database opgeslagen door Fashiola.be. Deze gegevens worden door Fashiola.be gebruikt voor:

  • Het periodiek versturen van e-mails aan de gebruiker met nieuw aanbod of sale alerts, hetgeen voldoet aan de door de gebruiker opgegeven zoekopdracht of de interesses.
  • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven (per e-mail) met betrekking tot nieuws en ontwikkelingen omtrent de website en diensten van Fashiola.be.
  • Het tonen van de gegevens van op persoonlijke pagina's of bij berichten op Fashiola.be.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, welke uw computer of de bestanden op uw computer niet beschadigen. Cookies zijn ook niet persoonlijk te herleiden en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is enkel een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft toegevoegd of voor het vastleggen van de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina. Tevens worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze website gebruik van de mogelijkheid om u op van derden voor u relevante reclame te tonen.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor is een aanpassing in uw browserinstellingen noodzakelijk. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het 'help' menu van de browser die u gebruikt. U kunt ook kijken bij de handige uitleg van de consumentenbond.

Lees hier alles over de manier waarop deze website cookies gebruikt.

Het uitsluiting van aansprakelijkheid

Fashiola.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, welke het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Fashiola.be kan de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.